top of page
  • 作家相片競馬知舍

Ryan 重心場次分析 2021/07/04

春風得意降班優勢大爭勝機會壓一

機械戰士換配備憑強橫後勁掃對手

快馬飛馳充足熱身狀態到位惡氣盛

電子群星勇達巔峰爆炸力極佳橫掃


大家好,我係本編主筆Ryan,今次仍會為大家提供重心場次重槌攻略,多謝各位讀者繼續參閲!


7月4日 沙田泥草混合日賽


草地採用 C+3跑道,賽道左右空間狹窄,彎位急促而鋭利,領放馬匹容易取得平衡,外疊競賽馬匹後上形勢非常吃虧,形成內欄馬匹在直路上有力拉開馬群,跑道偏差嚴重,全天候泥地跑道排內欄前置型馬匹形勢則比較佔到上風,只有少數能夠在外欄後上衝刺,由於近期天氣不穩定,場地會受到天雨影響形成不利地情況出現,所以臨場要注意騎師跑法去克服陣上形勢,不過仍然應以馬匹場地性能及狀態作為優先選擇


重心場次重槌攻略:


第三場 五班 草地 1400米


總結重槌攻略心水:


1「春風得意」降班優勢明顯狀態越來越好大熟大勇騎練幕後鬥志好用心拼搏騎練合作成績甚佳戰意旺盛存心部署出擊重心馬膽可重注搏獨贏或孖寶選擇,亦可單棍連贏及位置連贏拖搏上場取勝姿態出色勇達巔峰勿勿再出斬多四両今場極具威脅後勁追趕馬10「獵狐章者」,三重彩配腳選擇揀減分已多突然晨課操練積極轉用鬥志好騎師郭能排外檔檔可確保能會展示真身實力留前鬥後潛藏伏兵馬2「金碧科」及增程賺跟前形勢已冒勇多時台前幕後盡力搞好期待借田泰安之助迫起馬匹鬥心預期可守前置好位形勢截然不同機會馬12「帝豪精彩」


投注方式:

重注獨贏及位置 :1「春風得意」獨贏及位置

小注單棍連贏及位置連贏 :1「春風得意」及10「獵狐章者」

中注連贏及位置連贏:1「春風得意」馬膽拖2「金碧科」 10「獵狐章者」12「帝豪精彩」

三重彩:1「春風得意」複式馬膽拖2「金碧科」 10「獵狐章者」12「帝豪精彩」


第六場 四班 草地 1600米


重搥攻略心水:


6「機械戰士」今季馬匹漸漸適應水士狀態上力已經足夠養成韌力非常勇鋭馬房壓迫功夫到家馬匹路有專長忠心可靠精心部署用田泰安配搭動態及戰意濃烈作為心水重心馬膽,可重注搏獨贏選擇,亦可單棍連贏及位置連贏拖今季進展幅度大越跑越好質素極佳爆炸力甚勁何澤堯愛不釋手有好檔之助如虎添翼可發揮後上追趕熱門機會馬4「紫菜福星」,三重彩配腳選擇揀馬房功夫積極試泥閘出色狀態保持大勇莫雷拉主動索騎跑法被動後上追趕馬7「連連行運」及大前仗曾在四班同程入位易配波健士排內檔部署充滿變數神秘估惑實力冷門馬13「合夥年代」


投注方式:

重注獨贏及位置 :6「機械戰士」獨贏及位置

中注單棍連贏及位置連贏 :4「紫菜福星」 及 6「機械戰士」

重注連贏及位置連贏:6「機械戰士」馬膽拖4「紫菜福星」7「連連行運」13「合夥年代」

三重彩:6「機械戰士」複式馬膽拖「紫菜福星」7「連連行運」13「合夥年代」


第七場 四班 草地 1400米


重搥攻略心水:


1「快馬飛馳」減夠分試準多時狀態急促冒升以往能夠交出風捲殘雲式追勁賽前操練夠積極排中檔體重回升有利因素充足形勢有利緊咬領放馬追趕半冷門馬膽可大注搏獨贏選擇,可單棍連贏及位置連贏搏四歲仔演出尚算準繩拼搏有度跑法機動進取積極排一檔形勢大好存心部署配上贏馬拍檔出擊估惑冷門馬3「二雋」,配腳選擇揀馬匹大熟大勇狀態出色演出可靠排大內檔可均速轉後追同程實力馬9「神期大帝」及路程專長老黃忠突然找來莫雷拉押陣動態異常不可遺忘馬14「深愛」


投注方式:

重注獨贏及位置 :1「快馬飛馳」獨贏及位置

中注單棍連贏及位置連贏 :1「快馬飛馳」及 3「二雋」

重注連贏及位置連贏:1「快馬飛馳」馬膽拖3「二雋」9「神期大帝」14「深愛」

三重彩:1「快馬飛馳」複式馬膽拖3「二雋」9「神期大帝」14「深愛」


第九場 二班 草地 1400米


總結重槌攻略心水:


4「電子群星」狀態極勇銳路程適合負中磅排靚檔但中年馬因素經常會被人忽視加上同場有明星級對手大樹遮陰換來值搏好分回報形勢有利可緊咬領放馬追趕半冷門馬膽可大注搏獨贏選擇,可單棍連贏及位置連贏搏上場輕鬆後上追近操練積極收身更靚狀態出色續配贏馬拍擋惡氣十足具備爭勝條件機會馬5「包裝太保」,三重彩配腳選擇揀今季大熟大勇長期勇銳增程更利追趕換人鬥志好排靚檔可守好位爭勝馬6「疾風勁草」同排檔理想狀態穩定莫雷拉揀騎鍥而不捨勇達巔峰後上熱門機會馬10「星運男爵」


投注方式:

重注獨贏及位置 :4「電子群星」獨贏及位置

重注單棍連贏及位置連贏 :4「電子群星」及5「包裝太保」

重注連贏及位置連贏:4「電子群星」馬膽拖5「包裝太保」6「疾風勁草」10「星運男爵」

三重彩:4「電子群星」複式馬膽拖5「包裝太保」6「疾風勁草」10「星運男爵」


筆者希望各位馬迷參考了上述資料後,可以在Ryan 重心場次分析給予like 以作鼓勵,多謝各位繼續支持by Ryan


(Photo: Ramos)

397 次查看0 則留言
bottom of page