top of page
  • 作家相片競馬知舍

Ryan 重心場次分析 2021/06/20

影疾態勇換殺手展現真身爆贏對手

都柏名駒忠心仔大熟大勇斂口追馬

電子群星勇達巔峰爆炸力極佳橫掃

美麗多多回復佳態體力足硬撼強敵


大家好,我係本編主筆Ryan為大家提供重心場次重槌攻略,多謝各位讀者繼續參閲!


6月20日 沙田草地日賽


草地採用全闊A 跑道,賽道左右空間寬闊,彎位平坦而順暢,馬匹容易取得平衡,外疊競賽馬匹後上形勢不吃虧左,形成內欄馬匹在直路上有壓迫感容易有擠迫情況會遇上塞車問題,跑道偏差不算嚴重,不過仍然應以馬匹場地性能及狀態作為優先選擇


第六場 四班 田草 1600米


重搥攻略心水:6「影疾」成熟進步正屬當打份子演出忠心準繩衝勢非常吸引排中內檔亦好幕後心急贏馬用最強殺手決心打硬仗誓言交代有利因素充足作為全日重心鋼膽,亦可重注搏獨贏及位置選擇,同時單棍連贏及位置連贏搏重用薜恩夠合拍威力增强曾經在三班跑近能力尚佳跑法被動排外檔利後追潛藏伏擊馬2「觀世界」,三重彩配腳選擇揀轉倉鬥志高昂馬匹胃口甚佳渾身是勁強配雷神賽績硬淨馬7「金像非凡」及馬身極壯狀態更加理想上仗遲望空騎師走位沒有誠意耗力小極具威脅馬9「勇敢皇者」


投注方式:

中注獨贏及位置 :6「影疾」

中注單棍連贏及位置連贏 :2「觀世界」及6「影疾」

中注連贏及位置連贏:6「影疾」膽拖2「觀世界」 7「金像非凡」9「勇敢皇者」

三重彩:6「影疾」複式馬膽拖2「觀世界」 7「金像非凡」9「勇敢皇者」


第七場 三班 草地 1200米


總結重槌攻略心水:4「都柏名駒」狀態極好未見低落質素能力尚佳前快後快爆炸力強勁韌力十足有力再次克制強手配上原裝殺手再展威力穩健馬膽,亦可中注搏獨贏選擇作為重心首選馬膽,亦可單棍連贏及位置連贏搏近期狀態漸入佳境適應水士快踏入四歲大熟黃金期表現躍躍欲試上場末段受阻未能望空衝刺部署動態積極爭勝機會馬7「張燈結䌽」,配腳選擇揀正宗早熟短途快馬銳勢如日中天質素深不可測唯一缺點是負重磅成為障礙的超級明星馬2「大紅蜂」及路程好手狀態尚好排檔稍外用弱勢騎師成為冷門鬥志高拼盡不作保留馬9「弛曜風」


投注方式:

重注獨贏及位置 :4「都柏名駒」

中注單棍連贏及位置連贏 :4「都柏名駒」及7「張燈結䌽」

重注連贏及位置連贏:4「都柏名駒」馬膽拖2「大紅蜂」 7「張燈結䌽」9「弛曜風」

三重彩:4「都柏名駒」複式馬膽拖2「大紅蜂」 7「張燈結䌽」9「弛曜風」


第九場 二班 草地 1400米


重搥攻略心水:8「電子群星」狀態極勇銳路程適合負中磅排靚檔但中年馬因素經常會被人忽視加上同場有明星級對手大樹遮陰換來值搏好分回報形勢有利可緊咬領放馬追趕半冷門馬膽可大注搏獨贏選擇,可單棍連贏及位置連贏搏幕後積極部署為特別獎金而爭潘明輝主動索騎排檔外移可跟前賺形勢不能遺忘馬14「知道必勝」,三重彩配腳選擇揀重返最佳路程爆炸力強勁備戰積極誠意可嘉有好檔之助極具威脅邊線門馬3「飇驥」同四歲仔質新進步跑法被動充滿戰鬥力練馬師功力深厚可迫出豐富潛藏馬13「星運男爵」


投注方式:

重注獨贏及位置 :8「電子群星」

重注單棍連贏及位置連贏 :8「電子群星」及14「知道必勝」

重注連贏及位置連贏:8「電子群星」馬膽拖3「飇驥」13「星運男爵」 14「知道必勝」

三重彩:8「電子群星」複式馬膽拖3「飇驥」13「星運男爵」 14「知道必勝」


第十一場 三班 草地 1400米


重槌攻略心水:1「美麗多多」四歲仔仍處於戰鬥黃金期搞好健康狀態到位排檔好易配史卓豐加強配搭形勢有利緊咬領放馬追趕半冷門馬膽可大注搏獨贏選擇,亦可單棍連贏及位置連贏拖三歲澳洲馬早熟質素高鬥心一流進步神速全日最受關注眾人追捧極具威脅熱門馬5「佐治勇駒」,配腳選擇上仗同程入位合腳法追趕走勢出色狀態來得正好有內檔之助有力搗亂大局馬6「健康第一」及近況越跑越好賽前操練試草閘加拍跳備戰空前積極後上馬8「馬爾代夫」


投注方式:

中注獨贏及位置 :1「美麗多多」

中注單棍連贏及位置連贏 :1「美麗多多」及5「佐治勇駒」

中注連贏及位置連贏:1「美麗多多」馬膽拖5「佐治勇駒」6「健康第一」8「馬爾代夫」

三重彩:1「美麗多多」複式馬膽拖5「佐治勇駒」6「健康第一」8「馬爾代夫」


筆者希望各位馬迷參考了上述資料後,可以在競馬知舍Ryan 重心場次分析給予like 以作鼓勵,多謝各位繼續支持by Ryan


(Photo: HKJC)

300 次查看0 則留言
bottom of page