top of page
  • 競馬知舍

Ryan 重心場次分析 2021/01/01

仍然贏轉場增程遇弱旅後上橫掃

簹多福換雷神目空一切決心贏馬

胆大威猛練夠氣量增程一放到底

將悅狀態急升強配潘頓賺盡級數


大家好,我係本編主筆Ryan,今次仍會為大家提供重心場次重槌攻略,多謝各位讀者繼續參閲!


1月1日 沙田草地日賽 (元旦日)


草地採用B+2 跑道,賽道左右空間狹窄,彎位急促而鋭利,領放馬匹較容易取得平衡,外疊競賽馬匹後上形勢非常吃虧,形成內欄馬匹在直路上有力拉開馬群,跑道偏差嚴重,以前置跟好位跑最為有利,不過仍然應以馬匹場地性能及狀態作為優先選擇


重心場次重槌攻略:


第二場 四班 草地 1400米


重搥攻略心水:11「仍然贏」上季在高柏新馬房完全交不到表現而影響成績,今季轉倉初出已經能夠輕

勝,馬匹健康及狀態全面踏回正軌,近仗演出相當穩定,末段爆炸力衝刺強橫,鬥心好強出腳四蹄盡展,毅然決定轉場兼增程,似乎幕後心存寄望,而且田泰安復出揀騎必有所圖,同場對手實力平庸,有力憑後勁橫掃對手,隔晩飛數勁已動殺機


11「仍然贏」操練配搭動態鮮明飛數勁應可入三甲選作為馬膽,亦可單棍連贏及位置連贏搏同樣是轉場地兼增程馬梁家俊揀騎3「影疾」,三重彩配腳選擇揀上季三班同程入位馬2「勁加加」同上仗有走勢冷門馬14「金剛福星」


第六場 三班 草地 1200米


總結重槌攻略心水:3「簹多福」上季陣上連續兩仗後上跑出亮麗走勢,今季頭三仗用跟前跑法完全發揮不到,上仗則改變跑法留前鬥後,表現大幅度改善,末段追勢兇悍勇猛,現時在三班評分有利,馬房毅然決心換雷神出擊搏殺,騎練合作成績極佳全入前四,今場機會甚高坐二望一之格局,全日鋼膽首選


3「簹多福」四歲仔強配旺人信心大增全日重心鋼膽,亦可單棍連贏及位置連贏拖騎師關係密切馬4「共創繽紛」,配腳選擇揀四歲仔質新馬10「多姿多財」及上仗同程實力馬14「二話不說」


第十場 三班 草地 1400米


重搥攻略心水:5「胆大威猛」季初一出已能大勝而回,擁有超強戰鬥力,均速力極強韌力十足,踏入四歲馬匹進步神速,休後充滿新鮮感表現特佳,今場突然增程動態異常積極,母系血統顯示有一哩長力,喜逢抽得二檔形勢大好,續用放頭馬好手波健士,有力一放到底殺個措手不及


5「胆大威猛」精心策劃部署增程貼欄順放到底半冷馬膽可小注獨贏,亦可單棍連贏及位置連贏搏另一匹質新增程馬13「騰飛塔」,配腳選擇揀回師首本路程冷門馬6「飛天劍」及質新進步馬10「歡欣福星」


第十一場 二班 草地 1600米


重槌攻略心水:2「將悅」上季尾連續兩仗大膽越級挑戰,在同程跑入前四演出十分驚人,戰鬥力與質素絕對優越,末段爆發力極之強勁,疆口乘巧容易發揮,今季狀態顯示來得比較緩進行,上仗直路左穿右插太遲望才後上不及,賽後加強操練埋門試閘認真,立即換上潘頓似馬房出擊不打無把握之手法,隔晚賠率甚為值搏,論級數能力已略見優勢,有理據可以看好其演出


3「將悦」質素尚佳級數傲視同群有可搏之道,可大膽搏半冷獨贏選擇,亦可單棍連贏及位置連贏拖上仗同程實力馬3「幸運快車」,配腳選擇取強配雷神實力馬8「電路三號」及狀態極勇鋭冷馬11「聰明導彈」


筆者希望各位馬迷參考了上述資料後,可以在競馬知舍Ryan 重心場次分析給予like 以作鼓勵,多謝各位繼續支持 by Ryan (Photo: HKJC)

210 次查看0 則留言