top of page
  • 作家相片競馬知舍

Ryan 重心場次分析 2020/11/25

開心一號脫胎換骨搶前一放到底

平常心短途好手前速鋭利添勝仗

跳出世界一千精英狀態急速冒升

心中有您長期見勇操足伺機謀冷


大家好,我係本編主筆Ryan為大家提供重心場次重槌攻略,多謝各位讀者繼續參閲!


11月25日 跑馬地快活谷草地夜賽


採用C+3 跑道,跑道彎位空間大幅收窄,彎位急促而銳利,雖然直路短大利放頭前置馬匹,但賽道考驗馬匹場地性能,所以仍有不少馬匹憑場地經驗可以後上爭雄,後上馬要克服跑道形勢及狀態問題其實亦非容易,所以出閘反應成為爭勝關鍵


重心場次重槌攻略:第四場 四班 草地 1200米


總結重槌攻略心水:11「開心一號」今季熱身後表現脫胎換骨,前速飛快銳利,前仗在強組場合力戰僅敗,幕後密謀出冷失敗,心存大慾錯失良機,上場在沒有飛數支持下表現失望,極有可能需要回氣隔沙,今仗移師谷草希望對手減弱,換上法國好手賀銘年,部署配搭動態正面,排中檔起步亦算不俗,期求搶欄一放到底順利取勝


11「開心一號」前快後快短途佳駟換人交代首選馬膽可買獨贏選擇,亦可單棍連贏及位置連贏拖旺人騎練3「駿爵士」,配腳選擇揀1「無限商機」及4「首飾大聖」第五場 三班 草地 1200米


總結重槌攻略心水:3「平常心」在泥地熱身後上仗即刻突如其來爆冷成功,速度相當之快姿態十分出色,上場蹄速比標準時間快九綫,可見已有超班實力,賽後休息三十五天元氣復原,潘頓索騎親操五課動態明顯,加五分仍可在原班爭勝,目前評分大利,排中檔形勢極佳,出閘反應成為取勝關鍵因素


3「平常心」質素當打勇銳無比換上潘頓更添信心穩健馬膽,可單棍連贏及位置連贏拖班利份子1「年年旺」,三重彩配腳選擇揀4「帆哥兒」同9「偉大勝利」第七場 二班 草地 1000米


總結重槌攻略心水:2「跳出世界」蔡約翰揀手貨,上季馬匹不斷進步,一千米途程甚少失手,性格忠心可靠爆發力多能貫注到底,今季狀態來得比較遲,演出一仗比一仗進步,上賽後運上從化密操,練馬師埋門出殺手鐧試泥閘,狀態一再打磨鋒利,加上排三檔如虎添翼,續配馬房殺手予人信心之選


2「跳出世界」狀態到位騎練信心大可博獨贏選擇,亦可單棍連贏及位置連贏拖息息相關徒弟馬5「辣臣」,配腳選擇取2「經典之星」及7「萬事叻」第八場 三班 草地 1650米


總結重槌攻略心水:11「心中有您」自上季尾轉倉後表現成績優異,疆口乖巧容易發揮,上場由於排大外檔沿途外疊蝕位無數,落敗不可作據,馬匹狀態仍然保持勇健,操練頻頻跳足三段練氣量,配上減磅騎師黃俊,負超輕磅排內檔夠足夠條件謀冷,幕後鬥志高昂力圖偷襲


11「心中有您」同場有大樹遮陰及騎師鬥志高昂反而換來值博冷門馬膽亦可細注博獨贏選擇,可單棍連贏及位置連贏拖同程實力馬1「好鬥心」,配腳選擇揀2「星運子爵」及10「心頭好」筆者希望各位馬迷參考了上述資料後,可以在競馬知舍Ryan 重心場次分析給予like 以作鼓勵,多謝各位繼續支持by Ryan


(Photo: Ramos)

373 次查看0 則留言
bottom of page