top of page
  • 競馬知舍

Ryan 重心場次分析 2021/07/07

南莊加好評分有利換人擺出搏殺格

快利寶體力充足態勇靚檔橫掃對手

駿爵士虎入羊群用好鬥志騎師搏命

電訊火箭大熟大勇超班實力再添食


大家好,我係本編主筆Ryan為大家提供重心場次重槌攻略,多謝各位讀者繼續參閲!


7月7日 跑馬地快活谷草地夜賽


草地採用全闊A跑道,賽道左右空間寬闊,彎位平坦而順𣈱,領放馬匹容易取得平衡,外疊競賽馬匹後上形勢也不吃虧,但由於直路短形成內欄馬匹在直路上有力拉開馬群,跑道偏差較少,天氣報告預測可能會有幾陣驟雨,臨場有機會因有天雨而取消壓地,導致尾段場次有利外疊後追馬匹,不過仍然應以馬匹場地性能及狀態作為優先選擇


第三場 四班 谷草 1200米


總結重槌攻略心水:


4「南莊加好」減分落班實力鶴立雞群排外檔用上拼命三郎何澤堯加強配搭有利因素充足作為全日重心心水冷門馬膽,亦可中注搏獨贏及位置選擇,同時單棍連贏及位置連贏搏休息三個多星期體力充沛同程好手跑法主動積極評分有利扳上主力殺手潘頓大打硬仗堅決實力馬8「紅鬃烈馬」,配腳選擇揀體弱擅跑新鮮感近期狀態漸好爆炸力強勁後上追趕馬1「晨曦飛馬」及接連交出良好追勢質素新仍在進步中田泰安不肯放手必拼馬3「勝利在手」


投注方式:

重注獨贏及位置 :4「南莊加好」獨贏及位置

重注單棍連贏及位置連贏 :4「南莊加好」及8「紅鬃烈馬」

重注連贏及位置連贏:4「南莊加好」馬膽拖1「晨曦飛馬」 3「勝利在手」 8「紅鬃烈馬」

三重彩:4「南莊加好」複式馬膽拖「晨曦飛馬」 3「勝利在手」 8「紅鬃烈馬」


第四場 四班 谷草 1650米


總結重槌攻略心水:


8「快利寶」老而彌堅路有專長谷草場地性能特佳兼排好檔原裝配搭戰意濃烈隔夜飛數強勁必有所圖騎練合作戰意旺盛決心求交代重心馬膽可重注搏獨贏或孖寶選擇,亦可單棍連贏及位置連贏搏評分找到支持點之前多次落重飛搏殺失手谷草一哩路有專長配上騎師田泰安肯定換到賠率排中檔用留前鬥後跑法追趕動態異常估惑馬7「藍海策略」,三重彩配腳選擇揀佔有班利呎寸馬考驗留放爆炸力特佳但比較力短回配潘頓動態積極機會馬3「好計」同漸見成熟進步長力十足耐戰襟拼排檔好評分有上升空間同程實力馬4「皇寶」


投注方式:

中注獨贏及位置 :8「快利寶」獨贏及位置

中注單棍連贏及位置連贏 :7「藍海策略」及 8「快利寶」

中注連贏及位置連贏: 8「快利寶」馬膽拖3「好計」4「皇寶」7 「藍海策略」

三重彩:8「快利寶」複式馬膽拖3「好計」4「皇寶」7 「藍海策略」


第五場 四班 谷草 1200米


總結重槌攻略心水:


3「駿爵士」現時狀態極佳勇鋭無比往往能夠交出風捲殘雲式追勁賽前操練夠積極排內檔配上旺人有利因素充足作為全日重心鋼膽,亦可重注搏獨贏及位置選擇,可單棍連贏及位置連贏搏熱身後狀態更見理想踏入三歲仔尾大熟黃金期排二檔配田泰安擺明車馬11「快一步」,配腳選擇揀上仗同程快放成功贏馬成熟進步狀態更佳銳氣鋒利馬1「威妙星」同狀態長期見好上仗小試牛刀跑出好成績完成時間極佳能力不俗首本路程耍出好戲馬10「海精英」


投注方式:

重注獨贏及位置 :3「駿爵士」獨贏及位置

重注單棍連贏及位置連贏 :3「駿爵士」及11「快一步」

重注連贏及位置連贏:3「駿爵士」馬膽拖1「威妙星」10「海精英」 11「快一步」

三重彩:3「駿爵士」複式馬膽拖1「威妙星」10「海精英」 11「快一步」


第六場 四班 谷草 1200米


總結重槌攻略心水:


1「電訊火箭」巔峰狀態勇極一時換冷門華將可迫起後勁橫掃對手勿勿再出力求補中幕後有信心克服重磅困難重心首選馬膽可大注搏獨贏及位置選擇,亦可單棍連贏及位置連贏搏上仗臨場受重飛下稍有走勢今戰突然勿勿再出抽一檔換上硬淨騎師莫雷拉必搏馬8「美麗歡呼」,三重彩配腳選擇揀質素優秀級數能力高狀態長期保持勇鋭田泰安揀騎充滿誠意信騎練組合忠心準繩馬4「管得掂」同四歲澳洲馬進步空間大急彎窄場能手潘頓摸實動態重視馬9「友心友型」


投注方式:

重注獨贏及位置 :1「電訊火箭」獨贏及位置

重注單棍連贏及位置連贏 :1「電訊火箭」及8「美麗歡呼」

重注連贏及位置連贏:1「電訊火箭」馬膽拖4「管得掂」 8「美麗歡呼」9「友心友型」

三重彩:1「電訊火箭」複式馬膽拖「管得掂」 8「美麗歡呼」9「友心友型」


筆者希望各位馬迷參考了上述資料後,可以在競馬知捨Ryan 重心場次分析給予like 以作鼓勵,多謝各位繼續支持by Ryan


(Photo: Ramos)

226 次查看0 則留言