top of page
  • 競馬知舍

超之選20201223

又返到谷草夜賽,唔經唔覺都就去到年尾,今期亦係2020年最後一次谷草賽事,全晚共跑九場賽事,因此頭場開跑時間亦都提早到6點45分。蘇銘倫喺剛剛嘅星期日終於可以開始客串期,初試啼聲就能夠能功起孖,都算有一個唔錯嘅開始。今次蘇銘倫會騎八隻馬,當中有三隻係霍利時馬房嘅參戰馬。霍利時成個12月都比較靜局,成個月都只憑「爪皇轟天」取得一場頭馬,今次佢就有三匹馬都交由蘇銘倫策騎,且看佢今次可唔可以打破悶局。

今次重心馬方面,我就會揀返兩隻蘇銘倫同霍利時合作嘅馬:

首先係第五場四班1200米嘅「戰熊三千」。上仗「戰熊三千」強配莫雅出戰同班同程賽事未能上名,表現睇落令人失望,但係當日馬匹抽到11檔起步,頭段前速唔夠快下而被逼留後,結果就未能埋欄而全程三疊望空,而最後馬匹喺蝕位甚多下都只以半個馬位之差落第,表現雖然未盡理想,但係亦都唔算失禮。今次馬匹抽到2檔起步,形勢上都比起上次佔優不少,即使馬匹未能放出都好,至少馬匹今次應該都可以貼欄守返好位,即使守居中位置都問題不大,因為馬匹以往都試過採取居中跑法而贏出賽事。「戰熊三千」季內都保持佳態,加上表現相對準繩,只要跑返應有水準,今次可望成功補中,為練馬師打破悶局。

另外一匹重心馬就係第八場三班1200米嘅「金鷹翱翔」。今季「金鷹翱翔」表現漸見佳境,季內五仗出戰谷草1200米賽事都能夠跑入前五名,當中前仗喺周俊樂胯下成功打開在港勝利之門,上仗再出亦只以頸位之差輸俾「喜佳龍」跑入季軍,顯見馬匹進一步適應水土之餘,亦搵到自身嘅最佳出路。今次「金鷹翱翔」由周俊樂換上蘇銘倫,儘管冇咗讓磅而要負133磅,但係騎功更加硬淨,以其騎功大可以彌補返負磅上嘅增幅。跑法方面,儘管今次或會有「獎金大王」,甚至係「印水紙」都會同樣採取放頭跑法,但以上兩匹分別需要9檔、6檔起步,而「金鷹翱翔」就抽到5檔起步,如無意外相信馬匹可以一如近仗一樣貼欄領放而喺形勢上佔到先機。另一方面,傳統嘅谷草C+3欄都對前置型嘅馬有利,而「金鷹翱翔」本身跑法正正令佢可以取得優勢,因此可望馬匹成功補中。164 次查看0 則留言