top of page
  • 競馬知舍

超之選20201007

事隔三個賽日,今期終於去返草夜賽場合。今期賽事雖然並非每場都滿額,不過場面都未致於過於冷清,而賽事水準方面亦尚算中規中矩,當中有幾場賽事形勢較為不明,因此刨馬時都要多考加留意。另外,截止今期為止,現時仍有三位練馬師都仍未開齋,而佢哋今晚都各自有一兩匹機會馬,且看佢哋今晚可唔可以打開勝利之門啦!
188 次查看0 則留言
bottom of page