top of page
  • 競馬知舍

超之選20200415

今期谷草賽事又跑返9場,所以頭場開跑時間又變返六點九,原因相信都係因為今期由於有太多馬報跑四班1200米賽事,因此四班1200米亦分拆三組,因此今次四班1200米嘅水準都比較參差,因此都要小心小心。另外,三班1200米今次都分拆兩組,不過呢兩組水準相對均勢,兩場都有幾匹機會馬列陣,所以刨馬時都要慢慢刨。


今次我就有兩匹馬會推介俾大家:

R1 眾善積福

眾善積福」上次跑泥地,兼初戰一哩賽事,當日佢遇上稍快步速下跑入一席接近之第五名,表現明顯比之前有所進步。因應今次放頭馬不多,相信「眾善積福」可以好似上次咁採用前置跑法。而且今次「眾善積福」換上黃俊,只需負112磅,更加有利馬匹擺喺前面走。季中尾賽事好多都係有利前置馬,所以可搏「眾善積福」賺形勢而一放到底。

R9 精神威

精神威」上次挑戰香港打吡大賽失敗,雖然如此,馬匹都能跑入第五名,如果相比起香港經典盃嘅表現,「精神威」喺打吡嘅表現都算唔錯。今次「精神威」重回二班,去返跑馬地呢個佢起家嘅地方,不論班次定場地都比上場更為如魚得水。事實上,今次「精神威」抽到好檔,如無意外都可以跟前守好位,而且二班中長途賽事近來都有啲中年馬海軍鬥水兵嘅局面,而「精神威」就仲係年青力壯,相比之下可以對佢投下信任一票。237 次查看0 則留言
bottom of page