top of page
  • 競馬知舍

超之選 20210405

踏入四月,今日除咗係復活節長假嘅第四日之外,亦會上演十場本地賽事,當中第三場同第九場更會分別上演主席錦標同短途錦標兩項二級賽。前者隨住「嘉應之星」嘅退出,整場賽事就只有五匹馬列陣,可以睇下邊匹可以趁「金鎗六十」不在場之時攻下呢項二級賽;至於後者亦隨著「川河達駒」同「旺蝦王」都避戰下,整體水準比往年都相對失色,不過好彩亦有「福逸」呢匹短途新星初戰分級賽,且看佢又能否初勝分級賽,並一步步地接班,令香港短途唔會出現青黃不接嘅情況。80 次查看0 則留言
bottom of page