top of page
  • 作家相片競馬知舍

超之選 20201226

今期賽事全日共有11場賽事,因此頭場開跑時間亦會提早到12點半。值得一提,今次除咗係跑星期六之外,亦係2020年最後一次本地賽事。上年就有希威森喺2019年最後一個賽日成功開齋,而今季暫時都仲有三位騎師仍未開齋,都希望佢哋可以早啲交出表現。另外,今次都有兩場二班賽事,當中出戰第八場嘅「安采」因健康問題而導致馬匹進度比預期稍慢,但馬匹今季養回健康後都可以交出表現,今次韋達就將馬匹交由蘇銘倫策騎,相信今次都係打開在港勝利之門嘅一大機會,在此都希望「安采」可以更上一層樓。192 次查看0 則留言
bottom of page