top of page
  • 競馬知舍

超之選 20200325

打吡後一個賽日,又返到谷草賽事。今期谷草賽事平淡之餘,參戰馬水準都相對懸殊,尤其下半場參戰馬啲票數都側重喺某兩三隻到,賽果又會唔會咁正路?而今晚方嘉柏亦都擺下強陣,到時今次會唔會好似上次咁雷聲大雨點小呢?不妨拭目以待。266 次查看0 則留言
bottom of page