top of page

【Sor飲多左】莫艾誠昨未能通過酒精呼氣測試 座駒全易配

Homan

9 October 2021 at 2:34:49 am

正處於英國冠軍騎師爭奪戰莫艾誠,琴日於賽前嘅酒精呼氣測試不合格,座騎被逼易配。

根據英國馬會規定,騎師出賽當天嘅酒精呼氣測試應低於20微克(每100毫升呼吸),呢個比英國駕駛嘅要求(每100毫升呼吸35微克)更為嚴格。莫艾誠今次測試結果超過英國馬會規定而處於英國駕駛嘅要求內。莫艾誠表示抱歉,並令其他人唔開心。上年莫艾誠因賽後樣本對可卡因陽性,而於今年初罰停賽三個月。前年六月,佢曾因酒精呼氣測試不合格而缺席當天梭士百利賽事。

根據英國馬會規定,騎師若第一次呼氣測試不合格並低於39微克,當天不能上陣,並未其他懲罰。如於24個月內再犯,則需接受最多21天停賽。若36個月內犯第三次,則需接受最多180天停賽。

由於莫艾誠距上次呼氣測試不合格多過24個月,相信唔會有懲處。但於短時間內再犯的話,相信會引致長時間停賽。

Source: Racing Post
Photo: Racing Post

bottom of page