【SCMP:騎師郭能今季內停賽 聽晚座騎全數易配】

Homan

7 April 2021, 5:17:32 am

郭能今朝10點就其2020/2021年度馬會騎師牌照的相關資格,與牌照委員會見面。事緣佢於於2月3號既跑馬地賽事一次董事研訊中既行為,引起董事關注,並需要解釋點解佢可以繼續於香港策騎。

據知研訊剛剛結束,SCMP就報導郭能未能說服牌照委員會,委員會立刻宣布其今季牌照立刻中止。而SCMP認為郭能於香港既策騎生涯已完結。另有其他消息指郭能於今季大部份時間停賽,今季仍有機會上陣。但有一點可以肯定係,郭能一定需要停賽一段頗長既時間。

另一方面,馬會牌照委員會根據咩準則去決定郭能點解要長期停賽,而郭能究竟當時於研訊室做左啲咩,現時仍需等馬會或郭能公布。一有最新消息,我地會盡快跟進。

受事件影響,郭能五匹座騎全數易配:

第二場 2 馬主星輝 改由 潘頓 策騎
第五場 3 令才 改由 馬雅 策騎
第六場 9 萬事傑 改由 賀銘年 策騎
第七場 8 隨喜 改由 莫雷拉 策騎
第八場 2 加州凱歌 改由 賀銘年 策騎

Source: SCMP
Photo: HKJC