【JRA馬房助理涉騙取日本政府武肺津貼】

Homan

19 February 2021, 4:26:08 am

全球經濟受到武漢肺炎疫情重創,各國為保障當地民眾,都有一定財政援助,紓緩民眾既財務負擔。

日本政府有一項名為「持続化給付金」既津貼,以津助所有中小企老闆及自由工作者。前者最多可獲200萬日圓(約14萬港元),後者多可獲100萬日圓(約7萬港元)。而今次事件就牽涉屬自由工作者既馬房助理及騎馬人。

有消息指JRA既部分馬房助理及騎馬人雖然上年收入並無減少,但仍然獲批相關津貼。由於「持続化給付金」既運作只要申請月份既收入上年同月少一半就會獲批。而由於馬房助理及騎馬人既收入除左固定月薪外,更大部分來自所照料賽駒既獎金分成,亦即係話有機會其中一個月並無任何獎金收入,以致符合申請條件,當中涉及近100名馬房助理或騎馬人,涉款款項接近1億日圓(約700萬港元)。有稅務顧問為佢地出謀獻策,計算佢地邊個月比上年同月少一半就建議佢地入紙申請,而成功申請既馬房助理或騎馬人會比番一成津貼比稅務顧問作為報酬。

事件曝光後,負責管理競馬既農林水產大臣野上浩太郎表明需徹查,並如有不正當獲津助者需交還相關款項。JRA指出馬房助理或騎馬人都係由練馬師聘請的,立場上佢地需要交由JRA練馬師協會去處理。而JRA練馬師協會主席橋田満就表示會展開調查,由於指控相當嚴重,佢地會嚴正處理。

Source: JRA; nikkansports