【Enable避戰伊波賽期 凱旋門前出戰九月錦標】

Homan

10 August 2020, 12:45:20 pm

馬后「成全寶」(Enable)於英皇錦標輕鬆取勝,原定於下星期既伊波賽期上陣,與英國二冠雌馬「心之所慕」(Love)碰頭。

不過今日鴨都拿王子決定讓「成全寶」避戰伊波賽期,並以九月五號既膠沙地三級賽九月錦標作為其凱旋門大賽前哨戰。2018年「成全寶」因傷缺席上半年賽事,當時亦係以呢項三級賽復出,最終取得勝利並於凱旋門大賽奪冠而回。

鴨都拿集團既賽馬經理 Teddy Grimthorpe 就表示佢地希望「成全寶」可以以最佳狀態迎戰凱旋門大賽而放棄伊波賽期,畢竟佢已經年屆六歲。睇黎幕後亦都承認呢匹馬后狀態難以一直維持,而選擇蓄銳一擊,且看佢能否完成三奪凱旋門大賽喇!

Source: Racing Post