top of page

【2021雅士谷馬場賽事獎金回升】

Homan

11 March 2021 at 5:29:05 am

2020年各行各業都步入寒冬,要保住唔摺都唔太容易。各地賽馬好彩仲可以有得跑,不過好多地方就算有跑都難免要接受獎金大幅縮減既事實。當中英國可謂重災區。2020雅士谷馬場既獎金比2019年下跌六成幾,有啲賽駒都傾向遠征。

雅士谷場就宣布,疫情雖然仍不穩,但當地似乎已逐步適合於疫情下跑馬。而且各地既投注務及贊助都漸趨穩定。因此宣布今年於雅士谷馬場舉行既賽事獎金將回比2020年有所提高。當中今年每日都有七場賽事既皇家雅士谷賽期獎金將一律調高,比上年高六成,但仍比2019年差約四成。而2021既英皇錦標獎金亦比上年高一倍,但仍比2019年獎金為低。

雅士谷馬場代表就表示,雖然賽程已恢復正常,但2021觀眾人士會受疫情而有限制,而且預計唔會再有政府財政支援,因此佢地需要預計收入未必可以回復至2019年水平。但相信長遠贊助及觀眾可以入場觀賽,獎金可以回恢至以往水平。

Source: Racing Post

bottom of page