top of page

【2019/20香港馬季最後一項一級賽】

Homan

12 May 2020 at 7:02:43 am

五月廿四號將會上演今個馬季最後一項一級賽遮打盃。全組只係得七隻馬報名,由四隻大摩既馬硬撼三隻告東尼既馬。當中女皇盃冠亞軍「時時精綵」及「添滿意」會係焦點所在。而大摩同皇太后紀念盃派出相同陣容,究竟邊隻先係主力呢?

Source: HKJC

bottom of page