top of page

【高多芬軍團】「雅大爺」及「颶風萊茵」今年目標已定

Homan

3 April 2022 at 2:42:34 am

高多芬上年嘅兩匹打吡馬,包括葉森打吡冠軍「雅大爺」(Adayar)及愛爾蘭打吡冠軍「颶風萊茵」(Hurricane Lane)。兩匹高多芬賽駒上年以三歲馬身份同樣喺凱旋門大賽落敗,今年繼續服役。

練馬師艾柏賓琴日接受傳媒訪問,並指兩駒今年將會部署唔同賽事,似乎唔會同時出戰。「雅大爺」預計會集中出戰英國賽事,艾柏賓預計「雅大爺」會出戰先會加冕盃,再向英皇錦標進軍求衛冕。及後如果狀態理想,會進以向朱德望國際錦標進軍。但佢就無交代再之後嘅部署,但相信會以英國冠軍錦標為目標。

艾柏賓認為「颶風萊茵」今年有所成長,認為今年不但更強壯,情緒亦較上年好。「颶風萊茵」會喺今年皇家雅士谷賽期夏域錦標復出,及後佢會主力出戰法國賽事,先以七月聖格盧大賽為目標,再會出戰其中一場凱旋門大賽預賽再以凱旋門大賽為目標。

除左兩匹極受注目嘅賽駒外,上星期喺杜拜司馬經典賽奪亞嘅「伊比爾族」(Yibir)亦有大概藍圖。呢匹遠征能手將會繼續部署歐洲以外賽事。佢會先以五月美國貝蒙園戰神錦標為下一個目標。佢地亦預計喺今年稍後時間會遠征日本及香港。

另外,高多芬備受注目嘅歐洲兩歲馬王Native Trail,將會以今月底嘅英國二千堅尼為目標。佢或者先喺卡拉芬錦標熱身,再向大賽進軍。睇下呢匹兩歲王轉歲後有冇再進步喇!

Source: Racing TV
Photo: Godolphin

bottom of page