top of page

【馬昆再去澳洲客串】

Homan

5 December 2019 at 5:54:39 am

英國騎師馬昆(Tom Marquand)今季再到澳洲客串。

英國騎師馬昆(Tom Marquand)今季再到澳洲客串。呢位今年係英國取得129場頭馬既騎師,將會主要係NSW客串。今次佢將會繼續同練馬師奧詩合作為主。上季佢同樣係當地夏天時黎客串,出賽104次,取得8場頭馬,得勝率為百分之七左右。佢既客串期會係下年一月開始,預計二月尾會完成客串並回到英國準備平地賽季。

Source: Racenet

bottom of page