top of page

【香港馬會與廣州簽訂協議 從化2025年賽事常規化】

Homan

15 May 2021 at 4:14:37 am

由從化馬場啟用後,一直都係香港賽駒訓練中心。當然開得個馬場就唔會淨係想訓練。

隨著早前施政報告提及過大灣區馬匹產業鏈,琴日馬會由香港政府穿針引線下同廣州市簽訂左協議。協議包括允許香港馬會於從化馬場擴建,包括興建看台、馬房、訓練設施及宿舍,以供訓練更多馬匹及於日後舉辦賽事。

協議表明希望於2025年從化馬場會有常規賽事。同時亦於從化馬場興建符合國際標準既馬匹隔離設施,以供日後於從化馬場舉行的國際賽事。為了應付當地賽馬人員需求,馬會將會透過自身既培訓學院為當地培育賽馬相關人員,包括獸醫、馬房助理等。

整個協議當中,馬會無論於基建甚至培育人材都需要投放唔少資源。協議當中並無任何關於投注既項目,但相信當日後當地賽事展開時,香港馬會希望可以受注果啲賽事,甚至以匯合彩池形式接受其他地區投注。不過個如意算盤打唔打得響就真係唔知,武漢搞賽馬都一段時間,領導話唔比受注就一路都係玩估頭馬。所以話,今日唔知聽日事,更何況四年後。

Source: HKJC

#競馬知舍 #GoldRacing #香港 #從化

bottom of page