top of page

【預計下個谷夜回歸】莫雷拉通過檢查 預計下週二復出上陣

Homan

23 June 2022 at 9:44:30 am

騎師莫雷拉琴晚跑完第一場後因然心口痛及心律不正而退下火線。慎重起見,馬會醫生建議莫雷拉缺席埋今個星期六嘅賽事。

莫雷拉今日做左更多詳細檢查,暫時檢查結果都係正面。餘下仲有幾個檢查結果仍有待確定,莫雷拉有信心自己可以通過所有檢查,並喺下星期二重返賽場。佢憶述琴晚心口有啲唔舒服同有種奇怪嘅感覺。

莫雷拉嘅醫生估計今次嘅情況可能由幾種原因造成,包括壓力、焦慮、脫水及一直持續高強度運動。或許今年嘅冠軍騎師之爭相當激烈,而且年前佢曾受情緒困擾,亦有機會造成影響。至於呢個係咪最終答案,都要等餘下報告先知道。無論如何,最緊要身體健康。

Source: SCMP
Photo: HKJC

bottom of page