top of page

【韓國賽事將於本週末復賽】

Homan

17 June 2020 at 4:49:37 am

自三月頭起韓國賽事一定中止至今,韓國疫情時好時壞。原本佢地會同韓國足球差唔多時間復賽,不過當時出梨泰院群組感染個案,令當時復賽計劃擱置。

隨著當地疫情再次平靜,當地政府決定比韓國賽馬賽事再次展開。韓國賽馬英文台主持 JO Kim 透過Twitter 表示韓國賽事將於今個星期重開,並會閉門作賽。據知,初步佢地只允許馬主入場投注及進場觀賽。當然入場前需要預先登記及做好防疫措施。

Source: @jo_krbc

【14:21 更新】

韓國賽馬會公布今個星期復賽將唔會有任何人士進場,投注站亦唔會開門,意味著不接受投注。

Source: @korearacing


bottom of page