top of page

【非被控天條】莫雷拉策「二雋」被控未盡力策騎罰停六個賽日

Homan

20 January 2022 at 9:49:35 am

冠軍騎師莫雷拉喺琴日嘅谷草夜賽取得三冠一亞一季一殿,紙上成績相當唔錯。不過佢喺第八場策「二雋」嘅跑法令人質疑,更令佢付出代價。

莫雷拉策「二雋」整場形勢極之不利,轉入直路需數度轉位推進,終點前約一百米望空,但最終只能得第四。「二雋」於最後階段望空後,未有進一步催策,僅順勢衝過終點。衝線後引起大部分馬迷譁然,而一啲節目評述更指「係咪要問下呀?大佬」。

結果,賽後競賽小組亦就莫雷拉策「二雋」嘅跑法查詢,並於賽後報告就幾點作出解釋。

1. 點解早段係內欄困塞?(此問題為編輯擬定)
「過了一千米處後的騎法時,莫雷拉表示,他於趨近九百米處時跟隨「百勝名駒」,當時「百勝名駒」居「白鷺飛翔」的外側。他說,過了九百米處後,「百勝名駒」在「喜快」之後競跑之際開始失地,他可選擇將坐騎移至「百勝名駒」的內側或外側,而非持續在該駒之後失地。他說,由於他留意到「喜蓮慧星」開始推進至坐騎的後蹄外側,他覺得將坐騎移至「百勝名駒」外側,很可能會對「喜蓮慧星」造成干擾,因此他決定將坐騎移至「百勝名駒」的內側,並推進至「白鷺飛翔」之後。」

2. 點解直路初無飛出去?(此問題為編輯擬定)
「他續說,趨近六百米處時,他曾希望「百勝名駒」會向外移出以跟隨「喜蓮慧星」上前,這將讓他有機會將坐騎自「白鷺飛翔」之後向外移離內欄,並開始移至馬群的外側。他說,當「百勝名駒」持續在「喜快」之後競跑時,他未能將坐騎向外移出,坐騎因而在「白鷺飛翔」之後及「百勝名駒」內側競跑時未能推進。」

3. 點解直路搵位咁論盡?(此問題為編輯擬定)
「他說,由於賽事於轉直路彎時及直路早段的形勢,坐騎未能望空,過了三百米處後移至「倬躍錦標」的外側。他說,他其後得以開始催策坐騎,過了一百五十米處後將坐騎移至「大眾開心」的外側以推進至該駒與「百勝名駒」之間的窄位競跑。」

競賽董事小組於聽取莫雷拉解釋後,並用賽事規例第100(2)條,即「每一騎師均須以董事滿意的騎法,全程將坐騎力催到底,直至賽事結束為止。」,指莫雷拉違反有關賽事規例。

而莫雷拉承認違反有關規例,而佢將由本年2月6號停賽至2月24號,合共六個賽日。亦即由年初三賽馬日後停賽,至經典盃賽日復出,中間將錯過女皇銀禧紀念盃及香港金盃兩項一級賽。

睇到呢到可能你會問點解其他騎師如巫斯義(精彩鬥士)、黎海榮(知道勝)、波健士(美活人生)及巫顯東(競技勇士)等都係犯未盡力策騎,佢地至少都係八個賽日以上起標,而今次雷神係咪有特權呢?

睇番巫斯義(精彩鬥士)、黎海榮(知道勝)、波健士(美活人生)及巫顯東(競技勇士)都係被指違反第99(2)條:「每匹馬的騎師均須於整場賽事中採取一切合理而又可容許的措施,確保給予其坐騎十足爭勝機會,或取得最佳名次。」,亦俗稱「天條」及以99(6)條處罰佢地。

而今次莫雷拉就被控第100(2)條,若參考同類嘅案例,即2018年賴維銘策「老友威威」時違反同一條,結果都係罰六個賽馬日。

簡單啲講,第99(2)條就好似被控謀殺罪,第100(2)條就好似被控誤殺罪,兩者要告得入所需要嘅表證及證據都好唔同,而量刑起點及最高刑罰亦有不同。

至於點解競賽小組點解用第100(2)條而非第99(2)條指控莫雷拉,相信因為競賽小組對於莫雷拉於賽事成個過程上嘅取位雖然有疑問,但經過莫雷拉解釋後,信納對方解釋,並認為莫雷拉已經「採取一切合理而又可容許的措施,確保給予其坐騎十足爭勝機會」。

因而改以第100(2)條「每一騎師均須以董事滿意的騎法,全程將坐騎力催到底,直至賽事結束為止。」,指控莫雷拉終點前垂手,未有將坐騎力策到底,而罰佢六個賽日。

睇到呢一度,作為馬迷嘅你,又覺得莫雷拉嘅解釋合唔合理呢?佢琴日第八場入場嘅走位「莫唔莫雷拉」呢?不妨講下你地嘅睇法。


Source: HKJC
Photo: HKJC

bottom of page