top of page

【雄心壯志】大衛希斯:今季要做到上季既雙倍!

Homan

31 August 2021 at 1:48:05 pm

上季再度來港從練既大衛希斯,最終只能取得32場頭馬。佢今日接受澳洲傳媒Racing.com訪問時透露今季目標。

大衛希斯認為今季成績一定會比上季好,更直指如果自己今季頭馬數字未能取得上季既雙倍,會感到失望。佢進一步指上季整個馬房都係第一季抵港賽駒,令馬房成績未如理想。佢就話上季不利條件將會變成今季有利條件。因為呢啲賽駒已經踏入第二季,表現會越黎越好,將成為馬房頭馬泉源。

大衛希斯於訪問中點評開鑼戰兩匹參戰馬「肥仔叻叻」及「包裝太保」,認為「肥仔叻叻」步大力雄,實力非凡。然而由於身型巨大,「肥仔叻叻」既背部及鼻都會頂到閘廂兩端,因而會感不安,亦因此「肥仔叻叻」閘廂不會好快。而希斯認為「包裝太保」狀況如佢初來港時,認為今季表現會比上季好。

Source: Racing.com
Photo: HKJC

bottom of page