top of page

【開倉僅三個月】日本船橋練馬師左海誠二急逝

Homan

22 August 2023 at 3:30:46 am

日本地方練馬師左海誠二於星期日離世,享年48歲。

左海誠二於1993年開始於船橋策騎,上年11月從騎師生涯退休,轉以練馬師身份繼續活躍於船橋賽馬。今年5月底正式開倉嘅佢,喺7月22號取得其練馬生涯嘅第一場頭馬。不過啱啱過去嘅星期日,佢因心肌梗塞離世,享年48歲。

左海誠二從騎期間勝出2176場地方賽事頭馬及9場中央賽事頭馬,當中包括63場地方級際賽賽事,如2013及2021年嘅東京打吡大賽。而佢喺中央亦曾得三場級際賽頭馬。
船橋馬會琴日公布左海誠二離世消息,同時亦都公布左海誠二會喺星期五晚及星期六早上會有守夜同追悼會儀式。

Source: @funabashi_keiba
Photo: @funabashi_keiba
==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page