top of page

【部署英國】「愛禮物」部署皇家雅士谷賽期

Homan

25 January 2023 at 8:16:08 am

高多芬賽駒「愛禮物」喺啱啱嘅春季賽期三奪一級賽,當中包括覺士盾。

競賽生涯六勝一級賽,「愛禮物」黎到秋季繼續服役,並預計今季完結後退役轉任種馬。練馬師甘敏斯表示該駒會喺2月11嘅太陽神錦標,再向諾頓錦標進軍。佢就話完成今季澳洲秋季賽事後,會部署出戰歐洲賽事。

有別於早前杜拜世界盃賽夜嘅計劃,佢地就傾向以英國皇家雅士谷賽期為目標。初步會報爭女皇安妮錦標及威爾斯親王錦標,但最終只會出戰其中一場賽事。甘敏斯就話如果有一匹好突出嘅一哩賽駒出戰女皇安妮錦標嘅話,佢就會轉為出戰威爾斯親王錦標。喺出戰皇家雅士谷賽期之前,或會以樂景傑錦標作為前哨戰。

佢地預計屆時會逗留喺新市場嘅艾柏賓馬房。


Source: Racing.com
Photo: Racing Photos

==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page