top of page

【邊度唔使打針咪去邊度】柏威廉將入紙申請新南威爾斯騎師牌照

Homan

18 January 2022 at 4:54:20 am

早前報導指西澳政府將於下月初實施新政策,任何參加超過1000人活動嘅人士需於入場展示疫苗接種紀錄。而騎師柏威廉因未有接種疫苗而曾考慮退休。(相關報導:https://bit.ly/33l4hch

不過事情總係可以千變萬化,今早當地傳媒報導,柏威廉有意前往新南威爾斯州發展,並喺下星期提交當地牌照申請。柏威廉嘅經理人Dale Verhagen就話由於新南威爾斯州現時並唔需要騎師接種左疫苗先可以上陣,因此佢地決定試一試。

新南威爾斯馬會首席董事Marc Van Gestel表示早前當地需要入場人士包括騎師需接種左疫苗先可以入馬場,但自上年12月中起,該項措施已被撤銷。因此,現時未有接種者都可以進入馬場。不過佢就話當地政府隨時都可以收緊措施,因此柏威廉有機會再次因疫苗接種問題而未能上陣。

柏威廉騎師牌照一旦被批,佢將會與麥道朗、布文、貝湯美及羅理雅等騎師同場較技。經理人就話柏威廉唔期望一到埗就會有好多支持,佢會慢慢努力等候機會來臨。如果一切順利,且措施未有收緊的話,佢就會喺當地出戰秋季嘉年華及之後嘅春季嘉年華。睇下呢位西澳帝王猛龍過江,能否闖出一片天喇!


Source: Racenet
Photo: Racenet

bottom of page