top of page

【避戰凱旋門 「既成事實」下仗或另有目標】

Homan

25 September 2020 at 8:37:19 am

上仗於愛爾蘭冠軍錦標吞下今年首次敗仗既「既成事實」(Ghaiyyath),練馬師艾柏賓接受訪問時透露「既成事實」將非常大機會缺席10月初既凱旋門大賽。

艾柏賓認為「既成事實」於今個歐洲馬季表現相當出色,但上仗末段似乎有啲體力不繼。如要出戰凱旋門大賽,「既成事實」或未能保持表現。

艾柏賓現時會為「既成事實」部署十月中既英國冠軍錦標或十一月初既育馬者盃草地大賽,佢認為「既成事實」無論跑2000定2400米都會合適。

Source: Racing Post

bottom of page