top of page

【避免比銷售稅「包裝」系另一新兵欲直接來港】

Homan

26 May 2020 at 4:08:54 am

琴日就講過「包裝」系購入澳洲打吡第四名「影子英雄」(Shadow Hero),並交由大衛希斯訓練。「包裝」系李文斌先生早前亦購入另一匹澳洲馬Master Montaro,成交價超過一百萬澳元(約五百萬港元)。

Master Montaro於百肯南(Pakenham)一出即勝,預計同樣地與「影子英雄」一樣交由大衛希斯。但礙於只係得一場頭馬,未能達到香港既自購馬既評分要求。原先如果未能運港,佢地會留係澳洲出戰,以符合運抵香港既條件。但由於如果賽駒易手後,仍在當地作賽一段時間,需要交百分之十既銷售稅,亦即至少十萬澳元(約五十萬港元)。

有見及此,馬主已經發信比馬會,希望可以容許Master Montaro可以直接來港服役。近來亦有一戰即勝馬來港服役,如「聚才」及「皇圖」等。據SCMP透露,馬會已得悉消息,但未有就事件透露任何相關資訊。睇下最終馬會唔會答應李文斌先生既要求喇!

聽日佢會係 Sale 出戰1100米賽事,睇下係咪可以贏多場就唔使咁麻煩!

Source: SCMP

bottom of page