top of page

【遠征日本福音】東京競馬場國際馬房落成

Homan

28 June 2022 at 2:50:15 pm

2019年日本盃,當時未有疫情但該屆日本盃並無任何外隊馬參加。當時JRA決定簡化檢疫流程,讓外隊馬可以抵日後直接前往東京競馬場備戰,而非先到白井競馬學校隔離七日再出戰。

東京國際馬房位於東京競馬場內,場內有六棟單層建築,每棟設兩個馬格。馬格外有一個約三百米的沙地跑道,讓賽駒可以於此輕紓腳頭作最後備戰。

另外,由於位於馬場內,東京國際馬房外設隔音裝置,避免因賽事嘅聲音影響呢堆剛抵達嘅賽駒。睇下呢個新建成嘅國際馬房,會唔會吸引多啲外隊馬到日本遠征喇!

Source: 日刊スポーツ
Photo: 賽事截圖

bottom of page