top of page

【達標修例】來季練馬師達標規例修改 頭馬都要睇咩班?

Homan

16 July 2021 at 7:53:16 am

根據東方馬網報導,來季練馬師達標將有所修改。當中最為人關注及爭議為頭馬達標數及頭馬班次來源。

來季練馬師唔需要再計算自己獎金有幾多,只需要計自己有幾多場頭馬就得,不過計算都頗複雜。只在港設倉的練馬師需至少贏得16場頭馬,並至少於14場四班或以上賽事取得。而同時於從化及香港開倉的練馬師就需要多兩場,即至少要贏18場頭馬,並至少16場為四班或以上頭馬。意味著,四班或以上頭馬數將會決定練馬師能否達標。上季835場賽事中,約有七百一十場左右四班或以上賽事,如來季賽事保持相近數目,頭馬來源為五班既下游馬房會係壞消息。

除左達標數字既修訂外,來季起曾入練馬師榜頭5名既練馬師,季尾若未能達標,可以抵銷一次。

新規例下五班頭馬仍會計算在練馬師榜頭馬數字內,但至少要取得14場四班或以上頭馬先可以將五班頭馬加入達標數字入面,五班頭馬價值大大降低,只餘下獎金及彩金。牌照委員會於抖暑第二日公布,相信讓練馬師可以早啲改變部署。

至截稿前,馬會仍未有有關新聞稿予公眾。究竟馬會係未出得切定覺得此項修改對大眾馬迷無影響呢?就不得而知喇!

Source: On.cc 東方馬網
Photo: HKJC

bottom of page