top of page

【進駐澳洲】紐西蘭巨頭Te Akau Racing 將於澳洲設倉

Homan

7 June 2023 at 7:43:13 am

紐西蘭巨頭Te Akau Racing近年雄據紐西蘭前列,並多次喺大賽揚威。

Te Akau Racing琴日公布將會喺澳洲維省開設馬房,並開始於澳洲派馬上陣。雖然佢地以往都會喺大賽期從紐西蘭安排賽駒到澳洲上陣,但今次喺澳洲設倉,無疑希望完全踏足澳洲,派更多賽駒到當地上陣,讓紐西蘭賽駒多一個舞台表現自己。同時當地嘅獎金提升,吸引佢地派馬到當地上陣,從而分一杯羹。

Te Akau Racing嘅會長David Ellis就表示佢地將會決定於格堡(Cranbourne)設倉,認為該訓練設施於眾多選擇中最出色,而且地理位置優越,僅距墨爾本42公里,有助佢地派馬上陣。佢地將會立刻於呢98公頃嘅訓練設施建設新馬房,預計起初會有20駒進駐,預備下季春天嘅賽事,賽駒數目會喺未來兩年逐步增加。

雖然佢地將會喺澳洲有新馬房,但佢地強調自己嘅基地仍然會係紐西蘭。佢地期待喺格堡設馬房,令佢地可以走得更遠。

Source: Te Akau Racing
Photo: Racenet
==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page