top of page

【進軍凱旋門】愛爾蘭打吡冠軍「韋氏」回配韓比爾出凱旋門大賽

Homan

26 September 2022 at 5:22:22 am

愛爾蘭打吡冠軍「韋氏」(Westover)自英皇錦標大敗後就未有上陣,這匹「范高爾」(Frankel)子嗣預計會喺今個星期日嘅凱旋門大賽復出。

騎師韓比爾(Rob Hornby)接受Racing Post訪問時表示自己將會策「韋氏」出戰凱旋門大賽。自英國打吡大賽以黎,人馬再次合作。佢就話自己從「韋氏」初出已經一直主理此駒,對佢嘅脾性相當熟悉。近呢三個星期韓比爾一直為此駒快跳,亦指佢狀態相當唔錯,佢認為「韋氏」雖然曾經休息過,但佢已經拾回勇態。

今日稍後法國馬會會公布凱旋門大賽繳費留位階段名單,睇下到時仲有幾多馬會喺名單之上喇!

Source: Racing Post
Photo: Racing Post
==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page