top of page

【進度持續向好】賈傑美上週六墮馬腦震盪 未有腦部傷患

Homan

13 March 2023 at 7:06:03 pm

騎師賈傑美上週六喺費明頓捲入墮馬意外,意外後因頭部受到震盪而一度神志不清並需要即時送往Royal Melbourne醫院。

佢喺星期六晚接受檢查,並未有任何骨折及腦損傷。由於佢受到嚴重腦震盪,故當地醫院以鎮靜劑讓其腦部休息。醫院再安排賈傑美再接受檢查,並無任何腫脹、流血及骨折。琴日醫院亦比佢同前來探望嘅親友可以同佢溝通。醫院會慢慢減少鎮靜劑,等佢腦部可以休息外,亦可以慢慢習慣回復正常生活。

賈傑美墮馬後,其新市場讓賽坐騎「藏心中」(In Secret)交予同日少數輕磅騎師賀禮德(Dean Holland)策騎,結果順利掄元,為賀禮德從騎13年首項一級賽頭馬。賽後賀禮德喺賽後訪問未有表現十分興奮,反而開腔關注兩位墮馬騎師嘅情況。練馬師甘敏斯就表示當時只有25分鐘與賀禮德交代策騎指示,佢地兩個只能靠影片邊睇邊講,佢讚揚賀禮德未有浪費任何一分鐘理解,結果順利完成任務。

而由於賈傑美至少14日唔會再上陣,其今週All Star Mile及香港打吡都會易配,原定賈傑美會策騎「高度震撼。」(I'm Thunderstruck)出戰All Star Mile,現已決定交由莫丹尼執韁。其打吡坐騎「喜旺駒」則會交由連達文執韁。賈傑美家人透過苗康文表示外界關心,同時亦表示要以恢復賈傑美嘅健康為首要目標。


Source: Racenet, Racing.com
Photo: Racenet

==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page