top of page

【轉播取消】識價盃轉陣 匯合彩池取消

Homan

7 July 2021 at 10:14:21 am

由香港馬會牽頭既全球匯合彩池為多個英國大賽日提供服務。原定於香港抖暑期間以匯合彩池形式轉播既騎師賽識價盃因「技術問題」將不設轉播及全球匯合彩池。

以往識價盃會由12位來自唔同地方既騎師,分為英愛隊、歐洲隊、女子隊及世界隊角逐。雖然英國有意放寬國內防疫規定,嘗試與病毒共存,但世界各地騎師長途飛行或相當複雜且回國後後或有限制致其他騎師放棄出戰識價盃。

有見及此,賽會決定將識價盃既隊伍改為英國隊、愛爾蘭隊、女子隊及世界隊。當中世界隊主要由以歐洲為策騎基地既騎師組成,避免長途飛行風險。與香港合作既英國博彩公司 Tote 代表就話今年識價盃與以往有所不同,令全球匯合彩池未能於識價盃賽日受注。

Tote 代表話全球匯合彩池對佢地帶黎正面影響,畢竟當地同中同分彩池參與度很低,非全球匯合彩池賽日既投注額比全球匯合彩池賽日相距甚遠。

Source: Racing Post
Photo: Racing Post

bottom of page