top of page

【跑十場】維省馬會下季於墨爾本週六賽試行日跑十場

Homan

9 June 2023 at 5:36:07 pm

香港日賽跑十場或十一場並非新鮮事,澳洲維省就算係大賽日都只會編九場賽事。但下個澳洲馬季起,當地將會喺墨爾本週六賽試行日跑十場。

維省馬會早前公布下季起,墨爾本除左三個週六賽日外,其餘週六賽日都會舉行十場賽事,意味著將會城市(metropolitan)級別嘅賽事將有所增加,整季總獎金將有所增加,但部分大賽需要減獎金,以應付新設賽事嘅獎金。

當地馬會希望藉此比一啲細馬房可以參加城市級別賽事。而額外增加嘅第十場賽事,將會係條件限制賽,例如任何練馬師於2022/23馬季少於50次在城市賽事上陣及取得少於5場城市頭馬,皆可派馬上陣這場新加的賽事,仲有其他條件限制賽事,目的希望增加呢班弱勢馬房可以爭取高獎金嘅機會。

不過騎師對有關安排似乎並不滿意,畢竟早前佢地先表達每星期都相當繁忙,尤其星期五跑完夜馬後,星期六朝就有日賽。而家仲要加多一場,佢地擔心星期六嘅開賽時間再提早,會令佢地唔可以有足夠嘅休息。如果賽會希望試行嘅話,佢地希望星期五夜晚嘅完結時間可以由晚上9:45提早至晚上8:30。

而墨爾本馬場方面就表示佢地認為可以試行日跑十場,但同時佢地都表達自己嘅憂慮。佢地擔心跑十場對跑道嘅影響。同時馬迷會喺馬場嘅時間長左,佢地需要安排相應活動回應,否則馬迷體現會受影響,這或許令佢地嘅營運成本上升。同時開賽時間都會喺佢地嘅考慮點之一,尤其冬天較早入黑,可能需要提早開賽。

加一場賽事看似簡單,但本身已經相當繁忙嘅澳洲賽馬而言,相信需要多方配合,尤其騎師近來表示希望有更多休息,或者需要賽會更多配合,令佢地更易接納新做法。

Source: Racing.com
Photo: Racing.com
==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page