top of page

【質高體弱長氣袋棄戰寶塚】

Tony

28 May 2020 at 7:20:42 am

月初成功衛冕春季天皇賞嘅「氣自豪」唔跑寶塚紀念賽。

早前「氣自豪」放牧後發現右前蹄球節腫脹,現時情況稍有改善,但係操練已經停晒趕唔切調整,所以幕後決定唔跑寶塚紀念,嚟緊要到秋季先復出。

Photo & Source: サンケイスポーツ

bottom of page