top of page

【賈傑美:5 win只需6匹馬】

Homan

10 May 2021 at 2:32:50 pm

澳洲騎師賈傑美今季表現出色,澳洲馬季尚餘兩個幾月,幾乎篤定宣布成為今屆澳洲維省城市冠軍騎師。

現時賈傑美於維省城市騎師榜取得86場城市頭馬,拋離連達文31場。賈傑美只差14場城市頭馬就可以打破柏寶多年來既紀錄。上星期六佢於考菲爾德馬場上陣,全日只得六匹座騎,但取得當中五場頭馬,表現技驚四座。睇下呢位女騎師季尾埋單計數可以有幾多場頭馬喇!

Source: Racing.com
Photo Credit: QUENTIN LANG

bottom of page