top of page

【蘇銘倫杜滿樂確診武漢肺炎】

Homan

6 November 2020 at 3:13:25 pm

兩位以法國為策騎基地既騎師先後確診武漢肺炎。

比利時騎師蘇銘倫做左兩次武肺測試,結果都對病毒呈陽性。佢唔可以出戰育馬者盃賽事,其育馬者盃草地大賽座騎「大利威」(Tarnawa)將轉交簡國能策騎。現時並無任何病癥。

而佢將會進行隔離治療,依照現時外國做法,會於一星期治療後再做測試。若測試呈陰性,佢地即可自由活動,否則需繼續治療。未知今次染疫對其客串香港計劃有冇影響。

而奪得今屆凱旋門大賽騎師杜滿樂,亦宣布患上武漢肺炎。佢現時有少許感冒症狀,將會隔離治療。一星期後再睇下其情況如何。

Source: Racing TV, galopponline.de

bottom of page