top of page

【莫艾誠推翻可卡因指控 但仍被罰停賽三個月】

Homan

27 November 2020 at 5:03:33 pm

英國冠軍騎師莫艾誠今年七月法國尚蒂依馬場策騎上陣,賽後藥檢樣本對可卡因呈陽性反應。

當時莫艾誠矢口否認曾服可卡因,並立刻委托獨立化驗所再做測試,並擇日再研訊。今日研訊結果顯示,莫艾誠所提交既樣本及專家意見顯示莫艾誠並未曾服食可卡因。法國馬會接納莫艾誠所提交既證據,但相信莫艾誠所提交既樣本曾受環境污染,或者因處理不當所致。對作為一個專業運動員而言係不太妥當。

因此,法國馬會罰莫艾誠停賽三個月,佢將由十二月十一日至三月十一日期間,不能上陣策騎。量刑考慮到莫艾誠事實並冇服食可因,故刑期只係同類事件既一半。通常被驗出服食可卡因既騎師,至少都被罰半年。

莫艾誠透過聲明中除左強調自己冇食可卡因外,更多謝法國馬會可以比機會佢證明自己清白,同時亦都多謝大家,包括練馬師、馬主、卡塔爾賽馬團體及馬迷等支持。佢會藉呢三個月深切反省自己於今次事件做得不足既地方。

Source : Racing Post; @oismurphy

bottom of page