top of page

【英國騎師班德禮將來港客串】

Homan

22 March 2021 at 2:43:51 pm

香港馬會牌照委員會今日公布英國騎師班德禮(Harry Bentley)將會來港客串。

班德禮現年28歲,於英國出道,曾於多個國家客串。早年於卡塔爾贏得當地冠軍騎師頭銜。班德禮雖只得一匹「利馬圖」(Limato),佢策該駒攻下七月盃及森林大賽兩項一級賽,不過班德禮於英國成績頗為穩定,每年頭馬率平均為一成左右。每當冬季時,佢都會於中東客串,近年常見於杜拜客串,今年佢亦有到杜拜客串,75匹座騎中,得2場頭馬。不過三甲數字為16匹,佔百分之24。

受薪董事貝義理就表示當佢地做查班德禮背景時,當地人高度推介班德禮來港策騎。因此佢地決定發牌比班德禮。班德禮將於今個星期五由杜拜飛往香港,由於佢需要強制隔離檢疫21日,佢最快可於四月十六日開始策騎。佢既最低造磅為118磅。

隨著有新騎師即將來港客串,或許郭能既研訊即將展開。

Source: @HarryBentley_, HKJC, SCMP

bottom of page