top of page

【英國冠軍騎師】仍落後布宜學超過20場 馬昆並未放棄

Homan

21 September 2023 at 4:30:14 am

英國平地馬季即將完結,而冠軍騎師嘅頭銜亦會計算到英國冠軍錦標賽馬日。現時上屆冠軍騎師布宜學以116場頭馬排頭位,馬昆以90場頭馬排喺第二,佢就話英國馬會一項措施影響佢收窄差距。

馬昆就話自己會盡一切努力收窄差距,並盡力取得更多頭馬。佢希望可以取得更多頭馬,並超越布宜學,即使今季做唔到,呢個係佢最大目標,並希望終有一日可以做到。

佢話其中一個原因差距未能收窄係因為現時英國馬會只允許騎師一日參與一個賽馬日,與疫情前有分別。疫情前,英國騎師可以喺一日內參與兩個賽馬日,即日頭及夜晚各參加不同的賽馬日。佢就話以往騎師一個星期可以參與最多九個賽馬日,坐騎數字增加有助收窄差距。不過疫情過後,英國馬會無意改回疫情的規定。

馬昆就認為如果年輕騎師希望可以一日參與兩個賽馬日的話,當局應該允許佢地咁做,等騎師自行決定參與幾多個賽馬日。當局就話大部分騎師一天一賽馬日呢個規定表示歡迎,故暫時無意走回頭路。馬昆就話即使而家騎師一天一賽馬日,但佢同其妻杜苑欣見面都無多左,佢相信無論一日一賽馬日定係一日兩賽馬日都好,佢地嘅生活質素都無好大轉變。

佢就話自己會盡力追趕,但唔能夠好似以前咁參加多個賽馬日,贏得更多頭馬收窄差距。

Source: Racing Post
Photo: Racing Post
==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page