top of page

【苦盡甘來】香港人陳俊楸逐漸適應澳洲練馬生活

Tony

6 April 2023 at 3:49:30 am

喺香港並無任何與馬匹工作嘅經驗,憑著對賽馬嘅熱愛,香港人陳俊楸放棄香港嘅銀行工作前往澳洲開倉練馬。

陳俊楸(Smiley Chan)喺香港果陣於銀行工作,雖然有投身賽馬行業嘅念頭,但佢並無任何經驗嘅佢似乎難以得到機會。因此佢決定前往澳洲墨爾本尋找機會,結果先到卡偉樂馬房(Mark Kavanagh)工作。當時馬房領班介紹左練馬師蘇理仁(Terry O'Sullivan)比陳俊楸認識,蘇理仁給予陳俊楸好多學習機會,佢亦開始可以做得更多,並成為蘇理仁馬房嘅領班。

四年前陳俊楸決定離開蘇理仁馬房並開設自己嘅馬房。佢選擇與城市較近嘅地區格堡(Cranbourne)開倉。佢接受Racing.com嘅訪問時就話自己開倉頭兩年過得相當困難,而家就越黎越習慣。佢嘅成績一季比一季好,雖然唔係相當好,但佢就話絕對好享受呢一刻。從練至今暫時有20場頭馬進帳,今季已經佔左當中嘅8場,同時都係佢最佳嘅一季。同時,都有香港買手從佢馬房引入賽駒到香港服役,現時在港四勝泥地賽嘅「盈嵐」,上手練馬師就係陳俊楸。

陳俊楸養馬量其實唔係好多,但勝在唔少都可以交到好表現,事實上佢嘅部署亦都相當得宜。今個2022/23澳洲馬季佢嘅頭馬成功率達21%,黎緊星期六,今季為佢帶黎兩Win嘅Lake Tai將會喺沙丘園上陣,睇下佢可唔可以繼續增添頭馬喇!

Source: Racing.com
Photo: Racing.com
==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page