top of page

【至少抖到七月】1351草地短途錦標冠軍「雁南飛」患肺炎仍在杜拜留醫

Homan

22 April 2024 at 4:52:25 am

1351草地短途錦標冠軍「雁南飛」(Annaf)原定於上月底出戰阿喬斯短途錦標。

不過「雁南飛」喺賽前幾日因呼吸道感染而退出賽事。練馬師艾培彬接受訪問時表示「雁南飛」現時仍然喺杜拜,佢話「雁南飛」喺飛往杜拜途中患肺炎,以致未能於阿喬斯短途錦標。現時「雁南飛」仍於當地治療,並持續好轉。佢地預計「雁南飛」下星期飛返英國,並為復出作準備。

艾培彬暫時預計「雁南飛」最快可以喺光榮古活賽期復出,但一切都要等「雁南飛」番到英國同埋復課之後狀態而定。

Source: Racing Post
Photo: Racing Post
==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page