top of page

【胡森來年英國重新開倉】

Homan

6 December 2020 at 2:55:49 am

今年年初曾向傳媒透露來年會於英國開倉既前香港練馬師胡森,近日透過Horse Racing Planet表示自己已經其英國練馬師牌照已獲批,並於明年起於新市場設有馬房。

原馬房位置屬退休練馬師羅仕達(Jeremy Noseda),一共有93個馬格。胡森就話初步養馬量為30匹。佢同時就讚賞該馬匹位置不俗且訓練設施充足。現時佢地購入左23匹週歲馬並會有幾匹三、四歲馬加盟。佢就話一啲都唔心急,會慢慢培養同訓練佢地。

Source: horseracingplanet.com

bottom of page