top of page

【肯塔基打吡出賽騎師需8月24前抵達測試】

Homan

4 August 2020 at 1:04:59 pm

下個月4號同5號舉行既肯塔基橡樹及打吡將會對騎師有一定限制。

由於武漢肺炎繼續肆虐全球,美國近日確診人數又繼續高企。賽會為左所有參賽騎師既安全,訂下新既安全措施。所有會參加肯塔基橡樹或打吡既騎師需要接受兩次武肺測試。第一次需於8月24號進行;而第二次測試為8月31號。兩次測試都需要為陰性。

而為左可以做到測試,參賽騎師需於8月24號或之前抵達肯塔基。亦意味著,8月24號未有抵達當地既騎師將不會有任何座騎出戰橡樹或打吡。

Source: https://www.horseracingnation.com/

bottom of page