top of page

【美麗系】南澳打吡冠軍Jungle Magnate來港服役

Homan

9 June 2022 at 1:15:36 pm

澳洲馬季踏入尾聲,不斷有當地賽駒售予香港嘅消息。今次就輪到南澳打吡冠軍Jungle Magnate。

Racing.com引述佐治摩亞Twitter表示Jungle Magnate已經賣左比香港馬主。佐治摩亞表示該駒由「美麗」系郭生購入,成交價相當高。佢來港後將會交由告東尼訓練。

據知該駒已通過所有獸醫檢查,並會稍後運抵香港服役。佢相信呢匹南澳打吡冠軍適合交由告東尼訓練。上一匹南澳打吡冠軍來港係2018年冠軍「喜蓮騏星」,該駒同樣交由告東尼訓練。在港取得兩場頭馬,最高評分達102分。睇下呢匹又點喇!

Source: Racing.com
Photo: Atkins Photography

bottom of page