top of page

【羅禮雅短戰西澳試水溫】

Homan

17 November 2020 at 1:09:37 pm

澳洲騎師羅理雅細佬羅禮雅一直於維省策騎。

近年頭馬數量有所下降及有感支持不足,因此近日短暫前往西澳客串。佢向Racing.com既記者透露,如今次客串期成績理想,佢有意前往當地發展甚至舉家移居當地。現時佢於當地接受隔離,預計今個星期六起可以於雅士閣馬場上陣。

今個春季於維省表現出色既柏威廉無意長駐維省,意味著稍後將會見到兩位騎師於西澳鬥法。

Source: Racing.com

bottom of page