top of page

【維省馬會希望豁免隔離 助外國賽駒出戰春季嘉年華】

Homan

2 July 2020 at 6:47:23 am

澳洲雖然無乜停過賽咁,但各項大賽因為疫情而缺少左好多外來既挑戰者。現時馬匹入境澳洲雖然無任何限制,但照顧佢既馬房助理及練馬師若由其他地方入境,將需要先隔離十四天。

此項措施無疑會影響其他地區遠征黎緊維省春季嘉年華既意欲。維省馬會表示正向當地聯邦政府申請豁免所有黎參加既春季嘉年華既既馬房助理及練馬師既隔離限制。

雖然現時唔知當地政府既想法,但各地有意參加嘉年華既練馬師需要係8月中有答案,以便佢地作相應安排。若最終唔能夠豁免,可能今屆維省嘉年華賽期會少左啲外國賽駒出戰。

Source: Racenet

bottom of page