top of page

【紐西蘭馬迷衝入賽場案 案件星期四審理】

Homan

3 February 2021 at 8:59:36 am

係跟進事件之前,先作一項更正。上星期六我地指:
//今日紐西蘭湛頓馬場為大賽日,賽事去到第九場三級賽Wellington Cup,發生罕見事件(唔係意外)。// ( https://bit.ly/36CnGn7 ) 該項事件應發生於當日第八場S Murray Mortgages Handicap (1600m) 。我地對此感到抱歉。

事件過左幾日,當地亦將事件整合並對外公布。消息指該名男子當日與15-20人一同入場,為群體中其中一人。佢當時先咬住口煙跨越第一道欄桿,然後掉低煙頭走入場中心。之後就發生大家所見到既「摩西行紅海」既一幕。當所有馬走過後,佢仲大大聲行番看台,並高呼「我做左喇!我做左喇!」無幾耐,有兩個中年馬迷手著住彩票,一路講「你知唔知你做左啲咩!」及開始出手打該名男子。該名男子既朋友出黎幫手,最後馬場內駐場警察到場控制場面並衝入場男子拘捕。

當地馬會代表就表示該名男子既行為影響馬匹安全,佢將會被禁止進行湛頓馬場範圍內,佢相信該名有機會禁止進入任何紐西蘭國內任何馬場。該名男子將於聽日係Hutt Valley區域法院審理,佢將會被刑事檢控。

Source: nzherald.co.nz

bottom of page